Geng Warung Pak Jabit

Selasa, 28 September 2010

JENIS SYIRIK

Syirik Akbar: Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam NERAKA. Hakikat syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah! 
Syirik dalam Mahabbah (kecintaan): Mencintai seseorang, baik wali atau lainnya layaknya mencintai Allah, atau menyetarakan cinta-nya kepada makhluk dengan cintanya kepada Allah Ta'ala. Mahabbah dalam ayat ini adalah 'mahabbatul ubu-diyah' (cinta yang mengandung unsur-unsur ibadah), iaitu cinta dengan ketundukan dan kepatuhan mutlak serta mengutamakan yang dicintai daripada yang lainnya. Mahabbah seperti ini adalah hak istimewa Allah, hanya Allah yang berhak dicintai seperti itu, tidak boleh diperlakukan dan disetarakan dengan-Nya sesuatu apapun.
Syirik dalam ketaatan: Ketaatan kepada makhluk, baik wali ataupun ulama dan lain-lainnya, dalam mendurhakai Allah Ta'ala. Seperti mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah Taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya.
Syirik dalam berdoa: Meminta kepada selain Allah, disamping meminta kepadaNya. 
Syirik dalam Sifat Allah: Keyakinan bahwa para nabi dan wali mengetahui perkara-perkara ghaib. 

Tiada ulasan :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...